Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

BÁO CÁO

3/24/2020 8:59:38 PM
BÁO CÁO CHUẨN BỊ ĐOÀN GIÁM SÁT

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG  TH SỐ 2 PHONG HOÁ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 08/BC- TrTH

Phong Hoá , ngày 14 tháng 2 năm 2020

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới

 vi rút Corona (Covid-19) gây ra

 

 
 

 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-TTYT ngày 13/02/2020 của Trung tâm Y tế  huyện Tuyên Hóa về việc Giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, trường TH số 2 Phong Hoá báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh như sau:

I. Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (Covid-19) gây ra

1. Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế,  Bộ GDĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND huyện Tuyên Hóa, Phòng GD&ĐT, Ngành Y tế huyện.

 Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể:

- Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV;

- Công văn số 156/SGDĐT-CTTT ngày 22/01/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh màu Đông Xuân và dịch viêm phổi tại Trung Quốc;

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công điện số 161/CĐ-SGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Sở Gd&ĐT Qiangr Bình về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 274/VPUBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích;

- Công văn số 111/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và địa điểm cách ly lao động Quảng Bình trở về từ Trung Quốc;

- Công văn số 187/SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Công văn số 201/SGDĐT-CTrTT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Quyết định số 202/QĐ-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kê hoạch số 212/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công điện số 78/CĐ-UBND ngày 28/01/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Chỉ thị số 88/CT-UBND ngày 05/05/2020 của UBND huyện Tuyên Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 36/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Công văn số 37/PGDĐT ngày 05/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 38/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Quyết định số 39/QĐ-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc Kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

- Kê hoạch số 40/KH-PGDĐT ngày 05/02/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc kiểm tra tình hình triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn.

          2. Công tác tổ chức, thực hiện tại đơn vị

- Việc tổ chức cho học sinh nghỉ học: Đúng tinh thần hướng dẫn của Công văn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT

- Việc xây dựng kế hoạch, phương án, thành lập bộ phận phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại đơn vị;

Đảm bảo nghiêm túc, nhà trường đã ban hành các quyết định thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

- Việc thông báo, hướng dẫn phụ huynh, học sinh cách phòng, tránh dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế: Đảm bảo thực hiện nghiêm túc.

Cụ thể:

- Việc tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất phương án phối hợp giữa nhà trường, gia đình học sinh trong việc phòng, chống dịch bệnh thực hiện 1 buổi. Cuộc họp đã thống nhất việc phụ huynh học sinh cùng với nhà trường thực hiện các công tác vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử trùng; quản lí và hướng dẫn con em tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh; báo cáo cho nhà trường biết khi có con em nghi bị nhiễm bệnh hoặc bị nhiễm bệnh để có biện pháp kịp thời cách li và điều trị.

- Việc huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh với mục đích cao nhất là chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho học sinh: Huy động tất cả CB,GV, NV phối hợp với 1 số phụ huynh học sinh ( 3 - 5 phụ huynh/ lớp/buổi để tránh tụ tập đông người) thực hiện công tác vệ sinh toàn bộ khu vực trường. Sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên để mua các dụng cụ phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh như bồn chứa nước, hệ thống vòi rửa tay (13 vòi), khăn tay, xà phòng, nước rửa tay…. (tổng chi phí gần 5 triệu đồng)

- Phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế để tẩy trùng trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học: nhận thuốc tẩy trùng clopheramin B và thực hiện lau sàn, bàn ghế, phun tẩy trùng toàn bộ khu vực theo hướng dẫn của trạm y tế.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có người của đơn vị nhiễm bệnh nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Các nội dung khác có liên quan: Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona ( COVID 19) gây ra đến toàn thể CB, GV, NV, phụ huynh học sinh và và con nhân dân trên địa bàn.

          II. Các biện pháp cụ thể kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý khi có trường hợp nghi mắc xảy ra.

           - Nhà trường đã xây dựng phương án cụ thể để phối hợp xử lí khi có trường hợp nghi nhiễm bệnh xảy ra

 

          III. Điều kiện vệ sinh môi trường, không khí, ánh sáng, độ ẩm…khu vực xung quanh và trong lớp học, phòng bán trú của giáo viên và học sinh.

        - Cho đến thời điểm hiện tại, nhà trường đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, không khí thoáng mát trong lành, các phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, các khu vực xung quanh lớp, trường sạch sẽ.

 

          IV. Một số nội dung liên quan đến công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT.

          - Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản và có phương án cụ thể để hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh khi trở lại trường như rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp, sau giờ ra chơi, mỗi em có 1 khăn sạch riêng để lau tay, không tập trung chào cờ hay các hoạt động tập trung học sinh..

 

           

Nơi nhận:                                                                                     

- TTYT huyện Tuyên Hóa;           

- Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa;

- Đoàn Giám sát TTYT huyện;

- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Lệ Thuỷ

 

 

 

Các Tin đã đăng

  PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH.... 3/24/2020 8:53:03 PM

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG.....COVID-19 3/24/2020 8:48:15 PM

  PHƯƠNG ÁN 3/24/2020 8:30:37 PM

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 3/24/2020 4:38:35 PM

  KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA 3/24/2020 4:32:37 PM

  XUÂN YÊU THƯƠNG 1/21/2020 8:48:54 AM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HK I 12/27/2019 2:12:08 PM

  QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:17:41 PM

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:15:06 PM

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:11:38 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình