Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH HD HỌC SINH ÔN TẬP

3/25/2020 8:25:34 PM
KẾ HOẠCH HD HỌC SINH ÔN TẬP

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 09/KH

Phong Hoá, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Căn cứ Công văn số 548/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình; Công văn số 84/PGD&ĐT ngày 13/3/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh;

Trường TH số 2 Phong Hóa xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu

 - Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh cho học sinh tại các lớp.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tự học ở nhà cũng như việc phối hợp với quản lí con em trong thời gian nghỉ ở nhà của phụ huynh học sinh.

II. Kế hoạch cụ thể

1.         Công tác chỉ đạo:

- Đối với PTCM, TTCM: Nhà trường giao cho PTCM, TTCM xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các GV thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và quản lí HS trong thời gian nghỉ chống dịch bệnh Covid-19.

- Đối với GV: Lựa chọn nội dung, hình thức hướng dẫn ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh đảm bảo tất cả học sinh đều được hướng dẫn ôn tập đồng thời có biện pháp đánh giá và kiểm soát việc học của học sinh.

- Định kì báo cáo về nhà trường kết quả hướng dẫn ôn tập cho học sinh trong dịp nghỉ phòng chống dịch bệnh ( vào thứ 6 mỗi tuần)

2. Nội dung, hình thức hướng dẫn ôn tập

- GV căn cứ vào nội dung kiến thức của lớp mình phụ trách và tình hình thực tế chất lượng của lớp để lựa chọn nội dung sao cho phù hợp, xây dựng thành giáo án. Lưu ý: Nội dung là các kiến thức trong chương trình đã học.

- Hình thức: Lựa chọn hình thức phù hợp như: phiếu học tập, ứng dụng CNTT, các mạng XH như Zalo, facebook, học trực tuyến qua truyền hình…

Lưu ý: Trong quá trình HD học sinh ôn tập, GV cần kiểm tra đánh giá thường xuyên theo đúng kế hoạch đã xây dựng, qua đó đồng thời phối hợp với phụ huynh quản lí con em đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ ở nhà.

3. Phân công GV phụ trách các môn học:

TT

Họ tên GV

Môn học phụ trách

Lớp phụ trách

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hoa Thuỷ

Toán và TV

1A

 

2

Phạm Thị Hương

Toán và TV

1B

 

3

Lê Trung Phong

Toán và TV

2A

 

4

Nguyễn Thị Nhi

Toán và TV

2B

 

5

Nguyễn Thị Phương

Toán và TV

3A

 

6

Nguyễn Thị Luyến

Toán và TV

3B

 

7

Trương Thị Hạnh Thu

Toán và TV

4

 

8

Trần Thị Hồng Minh

Toán và TV

5

 

9

Cao Đức Lâm

 Tiếng anh

K3-5

 

10

Phạm Bảo Chung

Lịch sử, địa lí

K4,5

 

11

Hoàng Thanh Hải

Khoa học

K4,5

 

 

III. Tổ chức thực hiện

 

PTCM, TTCM, GV được giao nhiệm vụ, căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo về nhà trường theo địa chỉ e mail của đơn vị. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì liện hệ trực tiếp BGH trường để được hỗ trợ, giải quyết.

 

 

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                             Phạm Thị Lệ Thuỷ

Các Tin đã đăng

  BÁO CÁO 3/24/2020 9:10:14 PM

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HS TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC 3/24/2020 9:04:38 PM

  BÁO CÁO 3/24/2020 8:59:38 PM

  PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH.... 3/24/2020 8:53:03 PM

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG.....COVID-19 3/24/2020 8:48:15 PM

  PHƯƠNG ÁN 3/24/2020 8:30:37 PM

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 3/24/2020 4:38:35 PM

  KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA 3/24/2020 4:32:37 PM

  XUÂN YÊU THƯƠNG 1/21/2020 8:48:54 AM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HK I 12/27/2019 2:12:08 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình