Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG.....COVID-19

3/24/2020 8:48:15 PM
QUYẾT ĐỊNH + DANH SÁCH

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HOÁ

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 09/QĐ -TH

      Phong Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HOÁ

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

          Căn cứ chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ công văn số 187/SGDĐT ngày 03/02/2020 của sở GDĐT về việc cho học sinh, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ công văn số 201/ SGDĐT-CTTT ngày 03/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của bộ phận phụ trách công tác Y tế  nhà trường

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại đơn vị gồm các ông bà (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra có nhiệm vụ:

- Làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, NV, phụ huynh và học sinh trong toàn trường về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Phối hợp với phụ huynh học sinh, trạm y tế thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

- Thông báo cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đồng thời hướng dẫn phụ huynh giám sát, kèm cặp con em thực hiện việc phòng chống dịch bệnh và tự ôn luyện ở nhà trong thời gian nghỉ học.

- Báo cáo trung thực, kịp thời cho cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu.

- Tham mưu đề xuất phương án, giải pháp trong việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong địa phương, ngành giáo dục huyện. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ phòng, chống dịch bệnh do Tổ trưởng phân công.

Tổ phòng, chống dịch bệnh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. BGH, Ban Tài vụ, các Tổ chuyên môn, cá nhân liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 3;
  • Lưu

 

                                                                                                                           Phạm Thị Lệ Thủy

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG TH SỐ 2 PHONG HOÁ

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 08 /DS -TH

        Phong Hoá, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

 

DANH SÁCH

Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

( Kèm theo QĐ số 09/QĐ- TH ngày 05 tháng 2 năm 2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phần hành được phân công

Ghi chú

1

Phạm Thị Lệ Thuỷ

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

 

2

Phạm Thị Hồng

P. Hiệu trưởng

Tổ phó

 

3

Cao Thị Định

NV YT

Thư kí

 

4

Trần Thị Hồng Minh

TTCM

Tổ viên

 

5

Hoàng Thị Hoa Thuỷ

TTCM

Tổ viên

 

6

Hoàng Thanh Hải

BT CĐ

Tổ viên

 

7

 Cao Thị Loan

TPT Đội

Tổ viên

 

8

Phạm Bảo Chung

TP TCM

Tổ viên

 

9

Trương Thị Hạnh Thu

TP TCM

Tổ viên

 

10

Nguyễn Thị Hương

GVCN

Tổ viên

 

11

Lê Trung Phong

GVCN

Tổ viên

 

12

Nguyễn Thị Nhi

GVCN

Tổ viên

 

13

Nguyễn Thị Phương

GVCN

Tổ viên

 

14

Nguyễn Thị Luyến

GVCN

Tổ viên

 

15

Cao Đức Lâm

GVBM

Tổ viên

 

16

Trần Thị Thảo

KT

Tổ viên

 

17

Trần Văn Mẫu

Bảo vệ

Tổ viên

 

 

     

 


  Danh sách này gồm có 17 người

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Phạm Thị Lệ Thuỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  PHƯƠNG ÁN 3/24/2020 8:30:37 PM

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 3/24/2020 4:38:35 PM

  KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA 3/24/2020 4:32:37 PM

  XUÂN YÊU THƯƠNG 1/21/2020 8:48:54 AM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HK I 12/27/2019 2:12:08 PM

  QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:17:41 PM

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:15:06 PM

  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 12/10/2019 8:11:38 PM

  KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN ATGT "NỤ CƯỜI TRẺ THƠ" 12/10/2019 8:09:04 PM

  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 10/31/2019 7:53:02 PM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình