Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Thông báo

4/1/2020 9:10:48 PM
THÔNG BÁO LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN.....

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

TRƯỜNG  TH SỐ 2 PHONG HOÁ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 09/TB- TrTH

Phong Hoá , ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

                                                   THÔNG BÁO

VV Tổ chức ôn tập cho Học sinh và làm việc trực tuyến của giáo viên theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

      Thực hiện Chỉ thị số 16/ CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19. Trường TH số 2 Phong Hóa xin thông báo đến tất cả CB,GV,NV của trường như sau:

  1. Tuyệt đối không ra khỏi nhà trong thời gian 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trừ trường hợp đặc biệt như trong TT hướng dẫn.
  2. Hướng dẫn cho HS ôn tập trên hệ thống trực tuyến, không đến nhà HS và cũng không gọi học sinh đến nhà để giao bài; GV làm việc trực tuyến.
  3. Thường xuyên cập nhật thông tin trên E mail của đơn vị và nhóm mesenger để thực hiện nhiệm vụ.
  4. Phân công trực đơn vị mỗi buổi 1 người theo kế hoạch đã phân công ( các tổ tự bàn bạc)
  5. Phối hợp với đồng chí Kế toán để khai báo lí lịch Khi đồng chí Kế toán yêu cầu

Lưu ý: Trong thời gian làm việc ở nhà, nếu đồng chí nào tự ý đi ra ngoài, không thực hiện các yêu cầu như trong Chỉ thị 16/CT-TTg  để bà con nhân dân, các tổ chức phản ánh và để nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh thì đồng chí đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tập thể.

 

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                        Phạm Thị Lệ Thủy

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ 4/1/2020 9:06:13 PM

  Thông báo HS nghỉ học và HD ôn tập 3/27/2020 4:03:01 PM

  Công văn hướng dẫn học trực tuyến 3/25/2020 8:21:56 PM

  THÔNG BÁO HỌC SINH NGHỈ HỌC 3/19/2020 7:34:12 PM

  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VIRUT CORONA 2/7/2020 9:20:50 AM

  KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ 1/12/2019 9:33:27 PM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 12/23/2018 8:34:37 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 10/20/2018 7:50:43 PM

  HD nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 9/20/2018 10:01:57 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 9/14/2018 10:08:54 AM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình