Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

4/1/2020 9:06:13 PM
Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

Chỉ thị 16 của chính phủ

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Thông báo HS nghỉ học và HD ôn tập 3/27/2020 4:03:01 PM

  Công văn hướng dẫn học trực tuyến 3/25/2020 8:21:56 PM

  THÔNG BÁO HỌC SINH NGHỈ HỌC 3/19/2020 7:34:12 PM

  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG VIRUT CORONA 2/7/2020 9:20:50 AM

  KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ 1/12/2019 9:33:27 PM

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 12/23/2018 8:34:37 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 10/20/2018 7:50:43 PM

  HD nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 9/20/2018 10:01:57 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 9/14/2018 10:08:54 AM

  Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới bắt đầu. 9/6/2018 9:06:09 AM

ĐỊA CHỈ
Phong Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Phong Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình